τί πρὸς ἔμ’ ὧδ’ ἔστητε; τίμ’ οὐκ ἠάσατ’ ἰαύειν,

εἰρόμενοι τίς ἐγὼ καὶ πόθεν ἢ ποδαπός;

στείχετέ μου παρὰ σῆμα· Μενοίτιός εἰμι Φιλάρχω

Κρής, ὀλιγορρήμων ὡς ἂν ἐπὶ ξενίηςWaarom staan jullie zo bij me? Waarom laten jullie me niet slapen?

vragend wie ik ben en uit welk land ik kom?

Loop aan mijn steen voorbij. Ik ben Menoitios, de zoon van Philarchos

uit Kreta, ik praat niet veel omdat ik in het buitenland ben.


mykarchmus0080

AB 102 from

C. Austin and G. Bastianini, 

Posidippi Pellaei quae supersunt omnia 

Bibliotheca Classica. Milano: LED-Edizioni Universitarie 

di Lettere Economia Diritto, 2002


                                                                                                                                                           


© IPIR 2011