ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ


backgroundimage 3 1backgroundimage 1 1Ἀργύρεον νυχίων με συνίστορα πιστὸν ἐρώτων

οὐ πιστῇ λύχνον Φλάκκος ἔδωκε Νάπῃ,

ἧς παρὰ νῦν λεχέεσσι μαραίνομαι τῆς ἐπιόρκου

παντοπαθῆ κούρης αἴσχεα δερκόμενος,

Φλάκκε, σὲ δ' ἄγρυπνον χαλεπαὶ τείρουσι μέριμναι·

ἄμφω δ' ἀλλήλων ἄνδιχα καιόμεθα.


                                                                                                                                                          


© IPIR 2011