Rationeel vs irrationeel


Het is een vaak voorkomend Westers vooroordeel dat het Westen rationeel is en het Oosten irrationeel. Omdat het onwaarschijnlijk is dat de term 'rationeel'... kan worden toegepast ... op een beschaving die haar grootste inspanningen richt op vernietiging en oorlog, wordt deze rationaliteit over het algemeen inherent geacht aan een ander aspect van de Westerse beschaving, namelijk aan de wetenschap. De irrationaliteit van het Oosten wordt daarentegen als een bijzonder geschikte benadering op het gebied van de godsdienst beschouwd. Deze veronderstelling ondersteunt en wordt ondersteund door een ander vooroordeel dat ontstaan is als gevolg van een bijzondere ontwikkeling binnen de Westerse beschaving, namelijk de opvatting dat godsdienst en mystiek irrationeel zouden zijn. Het christendom bezat vanaf de vroegste tijden een irrationele tendens, die de laatste eeuwen toegenomen is.


In: 
Frits Staal, Het wetenschappelijk onderzoek van de mystiek,
Het Spectrum, 1978.

© IPIR 2011