AP.5.5


ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ


Ἀργύρεον νυχίων με συνίστορα πιστὸν ἐρώτων 

  οὐ πιστῇ λύχνον Φλάκκος ἔδωκε Νάπῃ,

ἧς παρὰ νῦν λεχέεσσι μαραίνομ’ εἰς ἐπιόρκου

  παντοπαθῆ κούρης αἴσχεα δερκόμενος,

Φλάκκε, σὲ δ’ ἄγρυπνον χαλεπαὶ τείρουσι μέριμναι· 

  ἄμφω δ’ ἀλλήλων ἄνδιχα καιόμεθα.


νυχίος & nachtelijk 

μαραίνω &  uitdoven

μαραίνομαι &  wegkwijnen, verwelken

ἐπιόρκος & meinedig

παντοπαθος & niets onbeproefd latend

αἴσχεος & schanddaad

δερκόμαι & zien, in de gaten hebben

παρα +3 & bij

λεχος & bed

ἄγρυπνος & slapeloos

τείρω & kwellen, afmatten, slijten

μέριμνα & bezorgde gedachte

ἄνδιχα & gescheiden, in tweeen

καιω & branden