Studeamus ergo nec desidiae nostrae praetendamus alienam.

Sunt qui audiant, sunt qui legant, nos modo dignum 

aliquid auribus dignum chartis elaboremus.


Plin.Min. Ep.4.XVI 


We moeten ons werk dus doen en niet een excuus zoeken in het nietsdoen van een ander.
 Er zijn mensen die het horen en lezen. Het is aan ons iets te maken dat het horen waard is.