Als water willoos over zand en steen
zo kwamen wij. Geen weet waarom en geen
weet waarvandaan. En over de woestijn
als nevel weg, en niemand weet waarheen.Omar Khayyam
vert. Weiland