AP.5.22


ΡΟΥΦΙΝΟΥ


Σοί με λάτριν γλυκύδωρος Ἔρως παρέδωκε, Βοῶπι, 

  ταῦρον ὑποζεύξας εἰς πόθον αὐτόμολον,

αὐτοθελῆ, πάνδουλον, ἑκούσιον, αὐτοκέλευστον,

  αἰτήσοντα πικρὴν μήποτ’ ἐλευθερίην,

ἄχρι φίλης πολιῆς καὶ γήραος· ὄμμα βάλοι δὲ 

  μήποτ’ ἐφ’ ἡμετέραις ἐλπίσι βασκανίη.


λάτρις & dagloner, dienaar 

γλυκύδωρος & met zoete gift 

ὑποζεύγνυμι & onder het juk binden 

αὐτόμολος & op zich zelf komend / gaand 

πόθος & verlangen 

αὐτοθελής &  met een eigen wil 

πάνδουλος & slaaf voor allen 

ἑκούσιος & vrijwillig 

αὐτοκέλευστος & op eigen bevel, van zelf 

αἰτέω & vragen 

ὄμμα & oog 

βασκανία & belastering, betovering