bbb


Het is niet mijn bedoeling om in dit werkje een mooie vertaling van Posidippus' epigrammen te presenteren, maar ik wil een weergave geven die het Grieks dicht benadert, zodat degenen die op school Grieks geleerd hebben de oorspronkelijke tekst eenvoudiger kunnen volgen. Ik hoop dat een paar mensen er zo -net als ik- plezier aan kunnen beleven.


Ik ben Rob de Jong  dankbaar voor de vele correcties en aanwijzingen die hij gaf bij een eerdere versie. Alle overgebleven en nieuwe fouten zijn geheel voor mijn eigen rekening


Op het eind heeft Akke me behoed voor een aantal nogal onbegrijpelijke zinnen die de vertaling binnen-geslopen waren.


Piet Hemker