Bibliotheek KIT, Nederlands cultuurbezit  

KIT bibliotheek

Het is nog geen jaar geleden dat de unieke bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam zijn poorten moest sluiten. Meer dan een miljoen documenten, die gedurende 250 jaar in samenhang waren verzameld en een aanschafwaarde vertegenwoordigden van bijna 100 miljoen euro, werden, om deze van de papierversnipperaar te redden, uit elkaar gerukt en over de wereld verspreid; de overheid had er geen geld meer voor (over), zelfs geen ton voor de opslag ervan.


Over een paar dagen, op 11 december, wordt het Nationaal Militair Museum geopend, een museum dat voor 106 miljoen is opgetuigd en dat je 'moet kunnen voelen. Zo kunnen kinderen een automatisch wapen in hun handen houden... Aan het dak hangen diverse vliegtuigen, waaronder een F-15.'


De overheid aanvaardt de 'zorgplicht'- zo noemen ze dat - voor het erfgoed, voor onder andere Amerikaans wapentuig. Kunnen kinderen niet beter de geschiedenis van koloniën en ontwikkelingssamenwerking in Nederland raadplegen dan dat zij automatische wapens in handen kunnen houden? Wie wil er überhaupt dat kinderen wapens in hun handen kunnen houden?


Hans van Hartevelt, Leiderdorp, voormalig bibliothecaris KIT


Bron: (2014-12-08, VK, O&D)


Wat Nederland prefereert:

Oorlogsmuseum2
© IPIR 2014